Šķeldas ieguve no kārklu plantācijām

Ecomark novāc pirmo ražu no trīsgadīgām kārklu plantācijām.