Sadarbības partneri

SIA „Ecomark” īstenojis projektu sadarbībā ar SIA „Wald: Energie” par 50 ha īscirtmeta atvasāju - kārklu plantāciju ierīkošanu Aizputes novadā.