PAR UZŅĒMUMU

SIA „Ecomark” galvenās darbības jomas ir ātraudzīgo kārklu plantāciju ierīkošana un novākšana, koksnes šķeldas ražošana un piegāde. SIA „Ecomark” 2010. gadā ierīkoja Latvijā pirmo rūpnieciska mēroga ātraudzīgo kārklu plantāciju, bet kopumā līdz šim brīdim klientiem Latvijā ierīkotas ātraudzīgo kārklu plantācijas 950 ha platībā. SIA „Ecomark" saviem klientiem piedāvā racionālu alternatīvu zemes izmantošanā, ierīkojot kārklu plantācijas.

Vairāku gadu pieredze šajā nozarē ir attīstījusi uzņēmuma konkurētspēju, kuras pamatā ir gan materiāli tehniskā bāze, gan uzkrātās zināšanas. Uzņēmuma rīcībā ir visa veida tehnika un specializēti agregāti augsnes sagatavošanai, apstrādei, plantāciju ierīkošanai, mehanizētai un ķīmiskai nezāļu apkarošanai, kā arī mēslošanai.

Ja privātpersonas vai uzņēmuma īpašumā ir zemes platības, kurām šobrīd nav atbilstošas pielietojamības, jebkuram ir iespēja sazināties ar SIA „Ecomark” pārstāvjiem, lai apzinātu savam īpašumam efektīvākas apsaimniekošanas iespējas un sīkāk izzinātu kārklu plantāciju ierīkošanas norisi.

Uzņēmuma prakse
Uzņēmums lielākoties darbojas Latvijas teritorijā, ātraudzīgo kārklu plantācijas ierīkojot tādiem klientiem kā „Latvian Bioenergy AB” un „Wald Energie Fonds”. Lai sasniegtu klienta izvirzītos mērķus un uzlabotu kārklu plantācijas augšanas rezultātus, SIA „Ecomark” ir cieša sadarbība ar Valsts mežzinātnes institūta „Silava” speciālistiem un zinātniskajiem darbiniekiem.