Stādīšanas darbu organizēšana un uzraudzība

SIA „Ecomark” speciālisti atbilstoši augsnes īpašībām sagatavos stādīšanas darbu plānu, īpaši ņemot vērā arī laikapstākļu faktoru. Stādīšanas darbi tiek veikti brīdī, kad tas ir optimāli kārklu augšanas vajadzībām un uzraudzīti, lai nodrošinātu maksimālu ieaugušo stādiņu skaitu un ražību jau pirmajā augšanas sezonā.
ecomark-karklu-stadmaterials-1
ecomark-karklu-stadmaterials-2
ecomark-karklu-stadmaterials-3