Konsultācijas kārklu audzēšanas jautājumos

Kārkli ir piemēroti augšanai mitrā un ļoti mitrā augsnē, bet ne vietās ar stāvošu ūdeni. Tāpat skābas un kūdrainas augsnes nav piemērotas kārklu audzēšanai. Skābuma līmenim jābūt robežās no 5.0 līdz 7.5 pH, nokrišņu līmenim ne mazākam par 300 mm veģetācijas sezonā ar vidējo temperatūru ne zemāku par +7.5 °C. Kārkli pirmajā gadā pēc iestādīšanas izdzen no 1 līdz 4 dzinumiem, kas izaug aptuveni 1.5 m gari. Ziemā tos nogriežot, nākamajā vasarā/ rudenī dzinumi sacero un izaug vidēji 2 – 3 m un pat līdz 4 m gari. Īscirtmeta kārklu plantācijas ražas maksimums tiek sasniegts pēc trešās vai ceturtās augšanas sezonas. Parasti raža tiek novākta ceturtajā vai piektajā gadā. Pirms stādījumu ierīkošanas jāizzina potenciālā plantācijas vieta – augsnes tips, auglība, kas ir izteikta zemes novērtējuma ballēs, barības vielu sastāvs augsnē, mitruma līmenis, augsnes slāņa biezums, reljefs un infrastruktūra. Pirms kārklu stādījumu ierīkošanas atmatās šīs platības ieteicams vienu gadu turēt melnajā papuvē un vismaz vienreiz apstrādāt ar atbilstošiem herbicīdiem, jo pēc stādījuma ierīkošanas nezāļu apkarošanas ķimikālijas nav ieteicams lietot. Tāpat, sagatavojot augsni stādījumiem, iepriekšējā gadā nepieciešams novākt akmeņus un zemi uzart. Stādīšanas gadā augsni apstrādā tikai ar disku lobītāju vai kultivatoru, pēc kā augsne ir gatava stādīšanai. Kārklu stādīšana notiek pavasarī, tiklīdz atlaidusies zeme. Vēlams, lai sākotnēji augsnes temperatūra būtu ~ +5 °C, un stādīšanu var turpināt līdz pat jūnija beigām. Svarīgi, lai augsne neizžūtu pirms stādīšanas. Kārklu stādījumus nelielās platībās ierīko, izmantojot roku darbaspēku, bet rūpnieciska mēroga stādījumus ierīko, izmantojot stādāmo mašīnu. Nezāļu kontrole ir jauno kārklu plantāciju svarīgākā apsaimniekošanas fāze. Nezāļu kontrole pirmajā sezonā tiek veikta divas reizes. Pirmo reizi – īsi pēc stādīšanas, tiklīdz parādās pirmās nezāles un otru reizi augustā, neļaujot nezālēm pāraugt augumā kārkla dzinumu. Ja nezāles ir pāraugušas jaunos atvasājus, jaunajam dzinumam ir grūti konkurēt ar nezālēm un tas var apstāties savā augšanā vai iznīkt pavisam. Labas ražas iegūšanai svarīga ir pareiza un bagātīga plantācijas mēslošana. Ar to var sasniegt augstus biomasas apjomus pie blīvi veidotas plantācijas (18 000 spraudeņu/ha-1). Plantāciju mēslošanu var veikt ar minerālmēsliem, pelniem vai notekūdeņu dūņām. Alternatīva notekūdeņu dūņām ir mazāk koncentrēta šķīduma – digestāta lietošana, kas rodas pēc notekūdeņu dūņu lietošanas biogāzes ražošanai. Kārklu audzēšanas rokasgrāmatās iesaka gadā, uz 1 ha lietot aptuveni 60 - 100 kg slāpekļa (N), 10 - 15 kg fosfora (P) un 35 - 50 kg kālija (K), tā vienlaicīgi augsnei dodot trīs gadu mēslojuma devu. Ziemeļeiropā plašāk lietotā kārklu plantāciju mēslojuma deva uz 1 ha-1 gadā ir 100 -200 kg N, 20 - 40 kg P un 100 - 200 kg K, kas nodrošina stabilu biomasas pieaugumu vismaz 10 Mg sausnas ha-1 gadā. Lai veicinātu atvasāju dzinumu cerošanu otrajā gadā, rekomendē pļaušanu pēc pirmās augšanas sezonas. Nogrieztās vicas var izmantot plantāciju paplašināšanai nākošajos gados, uzglabājot materiālu pie temperatūras no -2 °C līdz +2 °C. Optimālais laiks, lai nogrieztu viengadīgo dzinumu, ir veģetācijas sezonas beigas, kad atvasāju lapas ir nobirušas. Viengadīgo dzinumu griešanu var turpināt līdz pavasarim, kamēr gaisa temperatūra ilgstoši nav augstāka par +2. °C un nav novērojama kārklu plaukšana
ekomark-14
ekomark-15
ekomark-25
ekomark-26
ekomark-36
ekomark-37
ekomark-38
ekomark-74
ekomark-85
ekomark-89
ekomark-126
ekomark-131
ekomark-132
ekomark-135