Meža un daudzgadīgo enerģētisko kultūru apsaimniekošana lauksaimniecības zemēs

Informācija par dabiski apmežojušos lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošanu, kas izstrādātas dažādu LVMI „Silava” projektu ietvaros.

Lasīt vairāk