Kārklu audzēšana enerģētiskās

koksnes ieguvei

 

SIA "ECOMARK" PIEDĀVĀVērtīgi padomi kārklu audzēšanas jautājumos

Kārklu stādmateriāla audzēšana un uzglabāšana

Kārklu stādmateriāla pārdošana, piegāde un sagatavošana stādīšanai

Stādīšanas darbu organizēšana un uzraudzība

Stādīšana ar specializētu mehānisku stādīšanas mašīnu

Nezāļu mehāniska iznīcināšana

Nezāļu iznīcināšana ar selektīvo ķīmiju

Kārklu pļaušana pēc pirmās augšanas sezonas

Kārklu plantāciju apsaimniekošanas pilns cikls (no zemes sagatavošanas darbiem līdz ražas novākšanai un realizēšanai).
 

KĀPĒC IZVĒLĒTIES KĀRKLUS?

 
Neapsaimniekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme laika gaitā aizaug, dabiski apmežojoties. Šādas zemes to īpašniekiem nedod vēlamo finansiālo pienesumu, kā arī rada papildus izdevumus no paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanas. Kārklu plantāciju ierīkošanai kā investīcijai ir vairākas vērā ņemamas priekšrocības:


zemi, kurā nav racionāli audzēt tradicionālos kultūraugus, iespējams izmantot lietderīgi

plantāciju ierīkošana ir vienreizējs ieguldījums, savukārt, apsaimniekošana neprasa pūliņus vai iepriekšēju nozares pārzināšanu

biomasas (krājas) pieaugums uz hektāru ir straujāks nekā mežsaimniecībā

par kārklu plantāciju nemeliorētā lauksaimniecības zemē „Lauku atbalsta dienestā” ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu lauksaimniekiem – Vienoto platību maksājumu

gan Latvijā, gan pasaulē pieprasījums pēc koksnes biomasas ik gadu pieaug