Par uzņēmumu


SIA Ecomark ir kompānija, kas veiksmīgi darbojas atjaunojamās enerģijas nozarē kopš 2009.gada. Ecomark galvenie darbības virzieni ir lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekošana, šķeldas ražošana un piegāde.

Ilggadēja pieredze darbojoties biomasas ražošanas jomā ir attīstījusi uzņēmuma konkurētspēju, kuras pamatā ir gan materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu visus ražošanas procesus, gan uzkrātās zināšanas. Šobrīd uzņēmums ir spējīgs saražot un piegādāt kurināmo šķeldu līdz 400'000 m3 (280'000 MWh) gadā. Šķeldas izejmateriāla ieguvei 80% tiek izmantoti privātie mežu un lauksaimniecības zemes resursi. Ecomark nodrošina pilnu mežizstrādes un šķeldas ražošanas ķēdi - veicot izstrādi, kokmateriālu pievešanu, šķeldošanu un šķeldas transportēšanu. Tāpat Ecomark apsaimnieko vairāk kā 700 hektārus ātraudzīgo kārklu plantāciju enerģijas ieguvei.

Uzņēmuma prakse


Uzņēmums lielākoties darbojas Vidzemes, Latgales un Pierīgas reģionos, sekmīgi apkalpojot katlu mājas Valmierā, Cēsīs, Alūksnē, Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās.


Ja arī Jūs vēlaties iegādāties šķeldu vai piedāvāt izejmateriālu šķeldas ražošanai, droši sazinieties ar mums!